PhDr. Elena Dugovičová

1977 – ukončené štúdium na FFUK – Učiteľstvo všeobecne –  vzdelávacích
predmetov: ruský jazyk – anglický jazyk
1981 – ukončené postgraduálne štúdium-Metodika výuky jazykové kurzy
1984 – doktorát – Teória vyučovania jazykov
1993- jednoročné grantové členstvo v medzinárodnej organizácii učiteľov
anglického jazyka TESOL
1994 – návšteva na súkromnej škole vo Filadelfii, USA a na štátnej základnej
škole v Toronte, Kanada
1998 – štipendijný pobyt na celosvetovej konferencii učiteľov anglického
jazyka, TESOL, Seattle, USA, návšteva na jazykovej škole v Takome, USA
1998 – ukončené špecializačné inovačné štúdium: Počítače pri vyučovaní
jazykov
2004 – preklad (z anličtiny do slovenčiny)  autobiografie Gregora
Piatigorského  “Violončelista” (ARM333, 2004)
2009 – účinkovanie v medzinárodnom filme s názvom MODRA, koordinátor produkcie
2010 – preklad scenára filmu MODRA z angličtiny do slovenčiny
2011 – slovenské titulky  k filmu Modra
2018 – preklad detských leporel Vladimíra Kubovčíka do RJ

 

Pedagogická prax – 40 rokov