Tu sme

KNIHA-HA-HA
!Výstava v cudzojazyčnej čitárni!
OZ Jazyková zóna a čitáreň Kniha-ha-ha každoročne pripravujú na MAREC – MESIAC KNIHY
výstavu najnovších titulov anglickej a ruskej literatúry, ako aj pomôcok na čítanie. Príjemným spestrením sú rôzne súťaže o knihy, ktoré návštevníkov zaujmú. Výstava bude otvorená pre verejnosť v Modre na Kalinčiakovej 22 (neďaleko kúpaliska), v knižničných a učebných priestoroch na manzardke, každý štvrtok od 18.00 do 20.00hod. v priebehu marca. Srdečne pozývame všetkých záujemcov o cudzojazyčnú literatúru.

emma cita

JAZYKOVÉ KURZY MODRA

Po intenzívnom štúdiu dňa 20.5.2017 ďalší naši študenti úspešne zložili medzinárodne platnú skúšku z anglického jazyka na Britskej rade v Bratislave (prvýkrát computer-based) a získali Kembridžský certifikát. V poradí všetkých, ktorí doteraz po príprave u nás certifikát získali to sú:

  1. GREGOR VANDÁK –°A,*C1
  2. VIKTOR VANDÁK – A, C1
  3. ADAM KLIMKO – A, C1
  4. TAMARA HANINCOVÁ – A, C1
  5. ALEXANDRA HOJKOVÁ – B, B2
  6. ADELA LIPTÁKOVÁ – C, B2.

Po  dlhoročnom štúdiu anglického jazyka je to zaslúžený úspech. GRATULUJEME!

___________________________________________

°  hodnotenie výsledkov skúšky,

* úroveň Spoločenského európskeho referenčného

rámca Rady Európy