Kurzy

Alternatívne
• majú motivačné a komunikatívne ciele
• ponúkajú priestor pre súbežné osobnostné a jazykové zrenie
• využívajú širokú škálu metodických prístupov, používajú bohatý aktuálny mimoučebnicový materiál
Zamerané na kurzantov rôznych vekových kategórií od 5-10 ročných detí po dospelých
Zamerané na kurzantov rôznych vedomostných úrovní:
• úplni začiatočníci (5-10 roční, mladí ľudia, dospelí)
• falošní začiatočníci (8-12 roční, mladí ľudia, dospelí)
• mierne pokročilí (10-15 roční, mladí ľudia, dospelí)
• stredne pokročilí (14-18 roční, dospelí)
• veľmi pokročilí (15 , mladí ľudia, dospelí)
• najvyššie pokročilí (dospelí)
Dlhodobé
Náväzné: 2,3,4 -ročné
jedenkrát/dvakrát týždenne môžu slúžiť na doplnenie a rozšírenie školskej výuky anglického jazyka, postupne smerujú k príprave na medzinárodne uznávané skúšky na Britskej rade – Prvý kembridžský certifikát v anglickom jazyku
Krátkodobé
Sólová príprava na:
• maturitu
• prijímacie skúšky
• pracovný pohovor
a pod. podľa potreby, počas celého šk.r.
Skupinové
3-12 kurzantov,
• všeobecná angličtina,
• všeobecná ruština
Individuálne
1-2 kurzanti,
• všeobecná a špecializovaná angličtina, aj postihnutí kurzanti;
• všeobecná ruština
Učebnicové rady
Join Us, Challenges, Total English, Solutions, Project English Face 2 Face, Headway, First Certificate Gold, Advanced Certificate Gold, Proficiency Certificate Gold, Učebnice současné ruštiny 1,2 a Raduga predstavujú neodmysliteľnú základnú “kostru”- osnovu výuky u nás. Túto pravidelne spestrujeme využívaním bohatých zdrojov mimoučebnicového materiálu, ktorý podporuje motiváciu a zároveň pomáha kurzantom chápať súvislosti z iných uhlov pohľadu.
Pre tých najmenších máme náš vlastný, rokmi preverený kurz, podľa ktorého si detičky robia svoju prvú “učebničku” angličtiny samy vo svojich veľkých zošitoch. Sú to očarujúce dielka.