First Cambridge Certificate

Naši velmi pokročilí študenti sa pripravujú na vysoko objektívnu a medzinárodne platnú skúšku na Britskej rade v Bratislave a môžu získať Prvý kembridžský certifikát ( First  Cambridge Certificate, B2). FCC im otvára nové študijné a pracovné možnosti doma i v zahraničí. Úspešne zložilo tieto skúšky a získalo certifikát University of Cambridge 72 našich študentov.

Sú to:  Branislav Dugovič, Peter Brezina, Zuzana Frnová, Monika Havranová, Tibor Lalinský, Martin Machata, Tomáš Motáček, Kristína Seemannová, Zuzana Valérová, Barbora Vandová, Viktor Volek, Zuzana Zelinková a Jana Zemaníková, Hanka Krištofíková, Michal Kolesár, Elena Pamětická, Jozef Pamětický, Petra Farkašová, Miriam Michálková, Zuzana Machariková, Anna Takáčová , Zuzana Mikytová, Valéria Machatová (v Sydney).

Alexandra Tamášová, Ľubica Heinzlová, Ivica Kirinovičová, Romana Olexová, Lucia Čuláková, Jana Kranecová, Jakub Zigo, Alexanda Krištofíková, Martin Michálek, Bohdanka Jelemenská, Matej Sadloň, Ivana Gavorníková, Roman Janata, Zuzana Rošková, Zuzana Kratochvílová, Jana Lopušná, Cyril Dugovič, Marek Bartošovič, Viktor Walter, Ján Juran, Ivan Moravčík, Marek Škultéty, Bronka Lenčuchová, Martin Hornáček, Michal Kľúčik, Nikoleta Wechterová. V marci 2010: Róbert Balejík (C). V decembri 2010: Terézia Zigová (B), Lucia Kocandová (B), Zuzana Sroková (B), Juraj Zelinka (C). V júni 2011: Jaroslava Remperová (B), Andrea Gašparecová (B).

V decembri 2011: Roman Hrdlovič (B). V decembri 2012: Petra Massarová (A), Michal Vozár (A), Veronika Kráľová (C), Alžbeta Krčmárová (C). V novembri 2013: Sarah Kratochvílová (B), Jana Hrdlovičová (B), Lucia Finková (B), Lenka Brimichová (C).

V auguste 2014: Filip Fuňa (C), Pokročilý kembridžský certifikát ( Certificate in Advanced English, C1).

V máji 2017: Gregor Vandák (A,C1), Viktor Vandák(A,C1), Adam Klimko(A,C1), Tamara Hanincová(A,C1), Alexandra Hojková(B,B2), Adela Liptáková(C,B2).

Z úspešných držiteľov FCC sa pôvodne vytvoril kurz Advanced Certificate Gold a v súčasnosti Proficiency Certificate Gold. To sú naši najpokročilejší študenti.