Správy

  • Zápis do kurzov na každý ďalší šk.r. je vždy v júni, každý štvrtok, 19.00-20.00.
  • Vytvorila sa nám ďalšia skupina 5 študentov, ktorí sa v dvojročnom kurze pripravujú na získanie Prvého kembridžského certifikátu na Britskej rade v Bratislave. Držíme si palce!
  • Jedna z našich najlepších a najvernejších študentiek, Mgr. Beáta Mihalkovičová, prekladá z angličtiny v poradí  už šestnástu knihu –  životopis Jane Austinovej od Lucy Worsley.
  • V apríli 2014 sme boli s našimi žiakmi a študentami cez našu vernú cestovnú kanceláriu D&D Team na v poradí už siedmom, vzdelávacom a poznávacom zájazde v Anglicku, tentokrát v prímorskom meste Worthing. V budúcnosti chystáme ďalší výlet.
  • Popri našich jazykových kurzoch už štvrtý rok existuje OZ JAZYKOVÁ ZÓNA. Naše OZ organizuje celoročnú čitáreň anglickej a ruskej ( čiastočne aj slovenskej a českej ) literatúry pod názvom KNIHA-HA-HA. Každý marec Vás pozývame na výstavu kníh spojenú so súťažami. Pripravujeme pexeso o Modre.