Jazykové kurzy
so skúsenosťami
a tradíciou

5
ABSOLVENTOV​ pokročilých kurzov
5
KURZANTOV

s Vami už 32 rokov!

Angličtina sa vďaka počítačovej technike stáva akýmsi prirodzeným “Esperantom” a v súčastnosti ju používa viac ako 1400 miliónov ľudí na celom svete. Medzi nimi aj my a preto Vás pekne vítame na našej stránke o jazykových kurzoch, ktoré už 32 rokov ponúkajú súkromnú výuku anglického jazyka v jednom malom ale jarom mestečku na úpätí Malých Karpát.

Naše kurzy

 • Alternatívne
 • Dlhodobé
 • Krátkodobé
 • Skupinové
 • Individuálne

Alternatívne
• majú motivačné a komunikatívne ciele
• ponúkajú priestor pre súbežné osobnostné a jazykové zrenie
• využívajú širokú škálu metodických prístupov, používajú bohatý aktuálny mimoučebnicový materiál
- zamerané na kurzantov rôznych vekových kategórií od 6 až 10-ročných detí po dospelých
- zamerané na kurzantov rôznych vedomostných úrovní:
• úplní začiatočníci (6-10 roční, mladí ľudia, dospelí)
• falošní začiatočníci (8-12 roční, mladí ľudia, dospelí)
• mierne pokročilí (10-15 roční, mladí ľudia, dospelí)
• stredne pokročilí (14-18 roční, dospelí)
• veľmi pokročilí (mladí ľudia, dospelí)
• najvyššie pokročilí (mladí ľudia, dospelí)

náväzné
jedenkrát/dvakrát týždenne, môžu slúžiť  aj na doplnenie a rozšírenie školskej výuky anglického jazyka, postupne smerujú k príprave na medzinárodne uznávané skúšky na Britskej rade – Kembridžské certifikáty.

Krátkodobé
sólová príprava na:
• maturitu
• prijímacie skúšky
• pracovný pohovor

3-12 kurzantov
• všeobecná angličtina

1-2 kurzanti
• všeobecná  angličtina

PhDr. Elena Dugovičová

1977 – ukončené štúdium na FFUK – Učiteľstvo všeobecne –  vzdelávacích predmetov: ruský jazyk – anglický jazyk
1981 – ukončené postgraduálne štúdium-Metodika výuky jazykové kurzy
1984 – doktorát – Teória vyučovania jazykov
1993– jednoročné grantové členstvo v medzinárodnej organizácii učiteľov
anglického jazyka TESOL
1994 – návšteva na súkromnej škole vo Filadelfii, USA a na štátnej základnej
škole v Toronte, Kanada
1998 – štipendijný pobyt na celosvetovej konferencii učiteľov anglického
jazyka, TESOL, Seattle, USA, návšteva na jazykovej škole v Takome, USA
1998 – ukončené špecializačné inovačné štúdium: Počítače pri vyučovaní
jazykov
2004 – preklad (z anličtiny do slovenčiny)  autobiografie Gregora
Piatigorského  “Violončelista” (ARM333, 2004)
2009 – účinkovanie v medzinárodnom filme s názvom MODRA, koordinátor produkcie
2010 – preklad scenára filmu MODRA z angličtiny do slovenčiny
2011 – slovenské titulky  k filmu Modra

Svoju históriu sme začali písať v šk.r. 1990/91. Vtedy sa naplnil náš prvý sen a v svojpomocne upravených podkrovných priestoroch jedného rodinného domu začalo okolo 60 kurzantov navštevovať prvých 7 kurzov. Veľa nadšencov z kruhu rodiny a priateľov podporilo tento projekt. Za všetkých symbolicky spomeniem nebohého pána Jozefa Naštu. V našich kurzoch sú zastúpené všetky vekové kategórie, od 5-ročných detí až po dospelých pokročilého veku. Ponúkame kurzy pre začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a veľmi pokročilých. V kurzoch kladieme dôraz na komunikatívne ciele. 

Bežné kurzy trvajú 2, 3, 4, roky, pri hodinovej dotácii jedenkrát/ dvakrát týždenne 50 minút, plus konzultácia. Do kurzov prijímame na základe osobného pohovoru so záujemcom a v prípade potreby s jeho rodičmi. Ak so zaradením váhame, záujemca má možnosť pozrieť si hodiny viacerých kurzov. Dvere sú otvorené aj pre rodičov. V pokročilejšom štádiu výuky kurzy ukončujeme testom (resp. iným druhom písomnej práce). Absolventi týchto kurzov obdržia osvedčenie. Doteraz ucelené pokročilejšie kurzy absolvovalo spolu viac ako 800 záujemcov. Celkove  sa  u nás doteraz vystriedalo viac ako 3150 kurzantov.

Medzi najúspešnejších patrila naša dlhoročná študentka PhDr. Beáta Mihalkovičová (20 rokov s nami!), ktorá úspešne prekladá anglickú beletriu do slovenského jazyka. Venuje sa autorom, ako napr. Jane Austen, Charlotte a Anne Brontë alebo Lucy Maud Montgomery. Preložila už viac než 20 kníh! 

Kurzanti môžu tiež navštevovať 2 kurzy.V jednom si vedomosti opakujú a upevňujú a v druhom napredujú. Môžu chodiť aj na jeden individuálny kurz a zároveň na jeden skupinový. Na základe prezentovanej jazykovej úrovne sa môžu presunúť do pokročilejšieho, alebo miernejšieho kurzu. Jedenkrát týždenne je k dispozícii 1 konzultačná hodina. Kurzanti si prichádzajú dobrať zameškané učivo a ozrejmiť nejasnosti. Na každú konzultáciu prídu v priemere 4 záujemcovia.

Máme kurzantov z Modry a jej širokého okolia, z Pezinka i Bratislavy. Často sa stáva, že z jednej rodiny chodia na kurzy aj traja jej členovia. Naši kurzanti sú rôznorodí a jedineční. Veď na základe najnovších výskumov sa v ľudoch skrýva až 7 druhov inteligencií. Ich cesta za poznaním cez angličtinu a ruštinu nie je ani rovnorodá, ani priama, lebo ľudia si informácie spracúvajú rôznymi spôsobmi. Spája ich však pozitívny prístup a chuť a to je ich najväčšia devíza. Všeobecne sa pri výuke jazykov kladie väčší dôraz na kognitívne (poznávacie) učenie. Pritom je už dnes známe, že emocionálne učenie je pre úspešnosť často dôležitejšie, a preto podporujeme aj tzv. emocionálnu inteligenciu.

1977 – ukončené štúdium na FFUK – Učiteľstvo všeobecne –  vzdelávacích predmetov: ruský jazyk – anglický jazyk
1981 – ukončené postgraduálne štúdium-Metodika výuky jazykové kurzy
1984 – doktorát – Teória vyučovania jazykov
1993– jednoročné grantové členstvo v medzinárodnej organizácii učiteľov
anglického jazyka TESOL
1994 – návšteva na súkromnej škole vo Filadelfii, USA a na štátnej základnej
škole v Toronte, Kanada
1998 – štipendijný pobyt na celosvetovej konferencii učiteľov anglického
jazyka, TESOL, Seattle, USA, návšteva na jazykovej škole v Takome, USA
1998 – ukončené špecializačné inovačné štúdium: Počítače pri vyučovaní
jazykov
2004 – preklad (z anličtiny do slovenčiny)  autobiografie Gregora
Piatigorského  “Violončelista” (ARM333, 2004)
2009 – účinkovanie v medzinárodnom filme s názvom MODRA, koordinátor produkcie
2010 – preklad scenára filmu MODRA z angličtiny do slovenčiny
2011 – slovenské titulky  k filmu Modra

O KURZOCH

Svoju históriu sme začali písať v šk.r. 1990/91. Vtedy sa naplnil náš prvý sen a v svojpomocne upravených podkrovných priestoroch jedného rodinného domu začalo okolo 60 kurzantov navštevovať prvých 7 kurzov. Veľa nadšencov z kruhu rodiny, priateľov a rodičov podporilo tento projekt.

V našich kurzoch sú zastúpené všetky vekové kategórie.Bežné kurzy jednej úrovne trvajú 2, 3, 4, roky, pri hodinovej dotácii jedenkrát/ dvakrát týždenne 50 minút, plus konzultácia. Do kurzov prijímame na základe osobného pohovoru so záujemcom a, v prípade potreby, s jeho rodičmi. Ak so zaradením váhame, záujemca má možnosť pozrieť si hodiny viacerých kurzov. Dvere sú otvorené aj pre rodičov. V pokročilejšom štádiu výuky kurzy ukončujeme testom (resp. iným druhom písomnej práce). Absolventi týchto kurzov obdržia osvedčenie. Doteraz ucelené pokročilejšie kurzy absolvovalo spolu viac ako 800 záujemcov. Celkove  sa  u nás doteraz vystriedalo viac ako 3150 kurzantov.

Medzi najúspešnejších patrila naša dlhoročná študentka PhDr. Beáta Mihalkovičová (20 rokov s nami!), ktorá úspešne prekladá anglickú beletriu do slovenského jazyka. Venuje sa autorom, ako napr. Jane Austen, Charlotte a Anne Brontë alebo Lucy Maud Montgomery. Preložila už viac než 20 kníh!

Kurzanti môžu navštevovať aj 2 skupinové kurzy.V jednom si vedomosti opakujú a upevňujú a v druhom napredujú. Môžu chodiť aj na jeden individuálny kurz a zároveň na jeden skupinový. Na základe prezentovanej jazykovej úrovne sa môžu presunúť do pokročilejšieho, alebo miernejšieho kurzu. Jedenkrát týždenne je k dispozícii konzultačná hodina. Kurzanti si prichádzajú dobrať zameškané učivo a ozrejmiť nejasnosti.

Máme kurzantov z Modry a jej širokého okolia. Často sa stáva, že z jednej rodiny chodia na kurzy aj traja členovia. Naši kurzanti sú rôznorodí a jedineční. Je známe, že v ľudoch sa skrýva až 7 druhov inteligencií. Ich cesta za poznaním cez angličtinu a ruštinu nie je teda ani rovnorodá, ani priama, lebo ľudia si informácie spracúvajú rôznymi spôsobmi. Spája ich však pozitívny prístup a chuť a to je ich najväčšia devíza. Všeobecne sa pri výuke jazykov kladie väčší dôraz na kognitívne (poznávacie) učenie. Pritom je už dnes známe, že emocionálne učenie je pre úspešnosť často dôležitejšie, a preto podporujeme aj tzv. emocionálnu inteligenciu.

KEMBRIDŽSKÉ CERTIFIKÁTY

Naši velmi pokročilí študenti sa pripravujú na vysoko objektívne a medzinárodne platné skúšky na Britskej rade v Bratislave a môžu získať Kembridžské certifikáty (First  Cambridge Certificate – B2, Advanced Cambridge Certificate – C1, Proficiency Cambridge Certificate – C2). Certifikáty im otvárajú nové študijné a pracovné možnosti doma i v zahraničí. Úspešne zložilo tieto skúšky a získalo certifikát University of Cambridge 91 našich študentov.

 • Terézia Klimková (A, C2)
 • Karin Horváthová (B, C1)
 • Jerguš Gecík (B, C1)
 • Alžbeta Manáková (B, C1)
 • Lucia Jenčíková (C, C1)
 • Katarína Richterová (C, C1)
 • Andrej Hojko (C, C1)
 • Jakub Šebora (C, C1)
 • Samuel Somorovský (A, B1)
 • Ondrej Matúš Dzurek (A, C2)
 • Helena Horváthová (B, C1)
 • Tomáš Hanula (B, C1)
 • Krištof Nemček (A, C2)
 • Juraj Mach (A, C1)
 • Tereza Magerková (A,C1)
 • Tereza Oravcová (A,C1)
 • Viliam Šebora (A,C1)
 • Adam Massar (B,B2)
 • Erik Belko(C, B2)
 • Gregor Vandák (A,C1)
 • Viktor Vandák(A,C1)
 • Adam Klimko(A,C1)
 • Tamara Hanincová(A,C1)
 • Alexandra Hojková(B,B2)
 • Adela Liptáková(C,B2)

Filip Fuňa (C), Pokročilý kembridžský certifikát ( Certificate in Advanced English, C1)

 • Sarah Kratochvílová (B)
 • Jana Hrdlovičová (B)
 • Lucia Finková (B)
 • Lenka Brimichová (C)
 • Petra Massarová (A)
 • Michal Vozár (A)
 • Veronika Kráľová (C)
 • Alžbeta Krčmárová (C)
 • Roman Hrdlovič (B)
 • Jaroslava Remperová (B)
 • Andrea Gašparecová (B)
 • Róbert Balejík (C)
 • Terézia Zigová (B)
 • Lucia Kocandová (B)
 • Zuzana Sroková (B)
 • Juraj Zelinka (C)
 • Alexandra Tamášová
 • Ľubica Heinzlová
 • Ivica Kirinovičová
 • Romana Olexová
 • Lucia Čuláková
 • Jana Kranecová
 • Jakub Zigo
 • Alexanda Krištofíková
 • Martin Michálek
 • Bohdanka Jelemenská
 • Matej Sadloň
 • Ivana Gavorníková
 • Roman Janata
 • Zuzana Rošková
 • Zuzana Kratochvílová
 • Jana Lopušná
 • Cyril Dugovič
 • Marek Bartošovič
 • Viktor Walter
 • Ján Juran
 • Ivan Moravčík
 • Marek Škultéty
 • Bronka Lenčuchová
 • Martin Hornáček
 • Michal Kľúčik
 • Nikoleta Wechterová
 • Branislav Dugovič
 • Peter Brezina
 • Zuzana Frnová
 • Monika Havranová
 • Tibor Lalinský
 • Martin Machata
 • Tomáš Motáček
 • Kristína Seemannová
 • Zuzana Valérová
 • Barbora Vandová
 • Viktor Volek
 • Zuzana Zelinková
 • Jana Zemaníková
 • Hanka Krištofíková
 • Michal Kolesár
 • Elena Pamětická
 • Jozef Pamětický
 • Petra Farkašová
 • Miriam Michálková
 • Zuzana Machariková
 • Anna Takáčová
 • Zuzana Mikytová
 • Valéria Machatová (v Sydney)

Preferujeme osobný kontakt

V prípade záujmu o niektorý z našich kuzov nás kontaktujte telefonicky a následne si dohodneme face to face stretnuntie, aby sme čo najlepšie mohli vyhovieť Vašim predstavám a požiadavkám.

Konzultácie, zápis & knižnica

každý štvrtok 19:00 – 20:00

OZ JAZYKOVÁ ZÓNA
KNIŽNICA HA-HA

OZ Jazyková zóna existuje od roku 2013. V roku 2014 sprístupnilo verejnosti cudzojazyčnú čitáreň (AN, RJ, CZ,SL) v našich učebných a záhradných priestoroch.

Od roku 2019 sme prešli na výpožičný model. Knižnica funguje celoročne – otvorená je každý štvrtok v čase konzultácií (19:00 – 20:00). Doteraz si u nás čítalo a požičalo knihy viac než 1020 záujemcov.

PROJEKTY PODPORILI

ĎAKUJEME!

Monapo s.r.o. a súkromné osoby.

ĎAKUJEME!

FILM
MODRA

modra-poster11x171-scaled[1]
Play Video